Tussenkomst in energiefacturen

Bij het OCMW kan u een tussenkomst vragen in de betaling van de stookolie-, elektriciteits- of gasfactuur.

Voorwaarden

De maatschappelijk werker doet een onderzoek naar de sociale en financiële situatie van de aanvrager. Indien de aanvrager in aanmerking komt voor een tussenkomst in de energiefacturen richt de maatschappelijk hiervoor de vraag naar het bijzonder comité sociale dienst.

Het OCMW kan dan beslissen om de energiefacturen volledig of gedeeltelijk ten laste te nemen, vaak onder bepaalde voorwaarden.

Openingsuren en contact

OCMW - Sociale Dienst

adres
de Limburg Stirumlaan 116
1780 Wemmel
tel.
02 462 03 00
fax
02 462 03 09
e-mail
socialedienst@wemmel.be