Tegemoetkoming voor hulp aan bejaarden

De tegemoetkoming voor hulp aan bejaarden wordt toegekend aan personen met een handicap van 65 jaar of ouder, die bijkomende kosten hebben vanwege een vermindering van de zelfredzaamheid.

Voor meer informatie of de aanvraag kan u terecht bij het Zorgloket.

Voorwaarden

  • voor wie ouder is dan 65 jaar en een verminderde zelfredzaamheid van minstens 7 punten heeft
  • ingeschreven zijn in het bevolkingsregisterĀ  Uitzondering: als men niet is ingeschreven in het bevolkinsregister kunnen sommige personen toch een aanvraag indienen: onderdanen van de Europese Unie, vluchtelingen, staatlozen of onderdanen van een aantal landen waarmee een overeenkomst is afgesloten.
  • permanent in België verblijven Een verblijf in het buitenland van maximum 90 dagen (in één of meerdere keren) per kalenderjaar is toegestaan
  • bij de berekening van de tegemoetkoming wordt rekening gehouden met het inkomen van de aanvrager en van zijn/haar partner

Openingsuren en contact

Lokaal dienstencentrum EUREKA - Zorgloket

adres
Prins Boudewijnlaan 12
1780 Wemmel
tel.
02 462 03 25
fax
02 462 03 29
e-mail
eureka@wemmel.be