Taxivergunning

Indien u op het grondgebied van Wemmel een taxidienst of een dienst voor het verhuren van voertuigen met bestuurder wil uitbaten, heeft u een vergunning nodig. U kan deze vergunning aanvragen bij het college van burgemeester en schepenen. Deze vergunning is verplicht. Om hiervoor in aanmerking te komen, moet u ingeschreven zijn in de Kruispuntbank van Ondernemingen. Voor verdere inlichtingen kan u terecht bij de dienst interne zaken.

De gemeente heft tevens een belasting van € 250 per voertuig per jaar. Meer info kan u verkrijgen bij de financiële dienst.

Digitaal loket

Openingsuren en contact

Dienst financiën

adres
Dr. H. Folletlaan 28
1780 Wemmel
tel.
02/462.05.20
fax
02/462.05.29
e-mail
financien@wemmel.be

Dienst interne zaken

adres
Dr. H. Folletlaan 28
1780 Wemmel
tel.
02/462.05.40
e-mail
interne.zaken@wemmel.be