Rookmelders

Alle nieuw te bouwen woningen en woningen waaraan renovatiewerken worden uitgevoerd waarvoor een stedenbouwkundige vergunning vereist is en waarvoor de stedenbouwkundige vergunning wordt aangevraagd, moeten uitgerust zijn met correct geïnstalleerde rookmelders. Ook alle huurwoningen waarvoor een huurcontract wordt afgesloten na 31 december 2012 moeten uitgerust zijn met voldoende rookmelders. Voor oudere huurcontracten (dit zijn alle huurcontracten voor woningen afgesloten vóór 1 januari 2013) is een gefaseerde invoering van de verplichtingen voorzien. Deze gefaseerde invoering is alleen van toepassing op woningen die als hoofdverblijfplaats worden verhuurd.

Om aan de rookmeldersverplichtingen te voldoen, moet de zelfstandige woning (eengezinswoning, appartement of studio) of kamerwoning op elke verdieping uitgerust zijn met minstens één rookmelder. In kamerwoningen (bv. voor studenten) moet bovendien elke kamer uitgerust zijn met minstens één rookmelder. De verhuurder is verantwoordelijk voor de aankoop en plaatsing van de rookmelders. Voor een huurwoning die niet aan de rookmeldersverplichtingen voldoet, zal een conformiteitsattest worden geweigerd.

Indien u vragen hebt, kan u deze richten aan rookmelders@rwo.vlaanderen.be.