Nuttige nummers

 Medische spoeddienst 100
 Noodoproep (nationaal) 101 
 Noodoproep (internationaal) 112 
 Noodnummer stormschade/wateroverlast  1722
 Child Focus 116000
 Antigifcentrum +32 70 245 245  
 Brandwondencentrum +32 2 268 62 00
 Medisch centrum MBZ +32 2 501 35 11
 Instituut voor tropische geneeskunde +32 3 247 66 66
 Touring pechverhelping/reisbijstand 24u/24u(België) +32 70 344 777 
 Touring pechverhelping/reisbijstand 24u/24u (buitenland) +32 2 233 23 45 
 VAB pechverhelping/reisbijstand  +32 70 344 666
 Mutas (medische bijstand in het buitenland)  +32 2 272 09 00+32
 Card Stop  +32 70 344 344
 Doc Stop  00800 2123 2123 
 Defecte straatlampen (www.straatlampen.be)  0800 635 35
 Brand- en diefstalpreventie  +32 10 47 52 11
 De Druglijn  +32 78 15 10 20
 Gasgeur - Fluvius  0800 65 0 65
Storingen waterleiding - Farys +32 78 35 35 88
Storingen en defecten - Fluvius +32 78 35 35 00
Storingen riolering - Fluvius +32 78 35 35 00
 Holebifoon  0800 99 533
 Puzzel (provincie Vlaams-Brabant) voor mensen met een beperking  0800 15 045 

Gerelateerde items