Juridische hulp

Voor gratis juridisch advies kunt u bij OCMW Wemmel terecht. Het gaat hier om juridische eerstelijnsbijstand. U contacteert eerst het OCMW voor een gesprek met een intaker. Vervolgens kan u een afspraak maken met de juriste.

De juriste geeft u hier een eerste antwoord op uw juridische vragen. U krijgt er bijvoorbeeld informatie over uw rechten als (ver)huurder, het verloop van een gerechtelijke procedure, hoe u beroep kunt aantekenen tegen een beslissing... Indien nodig kan de juriste u ook doorverwijzen naar de juiste dienst, persoon of het bureau juridische bijstand van Wemmel of Brussel om u verder te helpen.

Opgelet: het gaat om een eerste advies en bijstand. De juridische dienst zal uw zaak niet helemaal behandelen of de juriste zal u niet vertegenwoordigen bij een rechtbank.

Informatie omtrent tweedelijnsbijstand kan u bekomen bij OCMW Wemmel (zie ook pro deo advocaat - tweedelijnsbijstand).

Voor gratis juridisch advies kunt u ook bij het Bureau Juridische Bijstand terecht. De telefonische permanentie Telebalie voor een eerste advies wordt georganiseerd elke werkdag op het nummer 02/511.50.45 van 12u00 tot 15u00.

Openingsuren en contact

OCMW - Sociale Dienst

adres
de Limburg Stirumlaan 116
1780 Wemmel
tel.
02 462 03 00
fax
02 462 03 09
e-mail
socialedienst@wemmel.be