Inkomensgarantie voor ouderen

De inkomensgarantie voor ouderen (IGO) biedt financiële hulp aan personen van 65 jaar of ouder die zelf niet over voldoende middelen beschikken. De Rijksdienst voor Pensioenen kent de inkomensgarantie toe.

Voor meer informatie of de aanvraag kan u terecht bij het Zorgloket. 

Voorwaarden

  • leeftijd: u moet minstens 65 jaar oud zijn
  • nationaliteit: u moet Belg zijn, onderdaan van de Europese Unie, vluchteling, staatloze of van onbepaalde nationaliteit. In bepaalde gevallen komen ook mensen met een andere nationaliteit in aanmerking
  • verblijfplaats: u moet permanent in België verblijven. Een verblijf in het buitenland van minder dan 30 dagen (in één of meerdere keren) per kalenderjaar is toegestaan.

Openingsuren en contact

Lokaal dienstencentrum EUREKA - Zorgloket

adres
Prins Boudewijnlaan 12
1780 Wemmel
tel.
02 462 03 20
e-mail
eureka@wemmel.be