Noodfonds

De coronacrisis heeft ook de cultuur-, jeugd- en sportverenigingen zwaar getroffen. Daarom richtte de Vlaamse regering een noodfonds op. Wemmel ontvangt via dit noodfonds een algemeen bedrag van 101.114 euro en 22.156 euro specifiek voor jeugd.

Het verenigingsleven is stil gevallen en dat treft hen financieel. De coronacrisis heeft minstens tot eind 2021 een impact op de verenigingen. Daarom spreiden we het noodfonds over deze periode. Met deze middelen kunnen heel wat ondersteunende maatregelen genomen worden.

We werken met 6 pijlers:

  1. Een eenmalige forfaitaire bijdrage voor alle verenigingen.
  2. Een impactsubsidie om impact van de coronacrisis op het verenigingsleven te milderen.
  3. Projectsubsidies met het oog op relance.
  4. Tussenkomst in de (zomer)kampen, speelpleinwerking.
  5. Stimuleren van de participatie van de jeugd aan het Wemmels verenigingsleven en evenementen.
  6. Gehalveerde huurprijs van de gemeentelijke zalen Beverbos en Zijp.

Daarnaast ondersteunen we hen ook door een corona-uitleendienst te voorzien: coronakits met hygiënische benodigdheden en signalisatiemateriaal. Zo kunnen ze een coronaproof evenement organiseren.

Digitaal loket

Openingsuren en contact

Dienst vrije tijd & welzijn

adres
Prins Boudewijnlaan 12
1780 Wemmel
tel.
02/462.03.90
e-mail
vtw@wemmel.be