Provinciale renovatielening en aanpassingspremie

Bij de provincie kan je een bijkomende lening aanvragen voor renovatiewerken, energiebesparende maatregelen en werken die de woning aanpassen aan de fysieke toestand van inwonende personen.

1. Renovatielening

De lening bedraagt € 2.500 tot € 20.000. Voor gezinnen met minstens 3 kinderen ten laste bedraagt het maximumbedrag € 22.500 aan een intrestvoet van 0,50% voor aanvragen in 2023 en moet worden terugbetaald op maximum 20 jaar.

Je kan de renovatielening gebruiken voor:

  • Dakwerken
  • Structurele werken aan de woning
  • Afbraak en plaatsing van buitenschrijnwerk
  • Plaatsing of vervanging van centrale verwarming
  • Plaatsing of vervanging van elektrische installaties
  • Vernieuwing van sanitair

Om in aanmerking te komen mag jouw gezamenlijk belastbaar inkomen niet hoger liggen dan € 40.730 voor een alleenstaande en € 57.020 voor een gezin van minimum twee personen. Deze bedragen worden verhoogd met € 4.160 per persoon ten laste.

De aanvrager mag geen andere woning in eigendom hebben.

Opgelet, de aanvullende renovatielening wordt stopgezet vanaf 1 juli 2023.
 

2. Aanpassingspremie

Deze premie is bestemd voor ouderen en personen met een beperking die functionele aanpassingswerken laten uitvoeren aan hun woning.

Om in aanmerking te komen mag jouw gezamenlijk belastbaar inkomen niet hoger liggen dan € 37.030 voor een alleenstaande en € 51.840 voor een gezin van minimum twee personen. Deze bedragen worden verhoogd met € 4.150 per persoon ten laste.

De premie bedraagt 50% tot 75% van de kostprijs van de werken met een maximum van  € 2.500. Per huishouden kan maar 1 keer het maximaal premiebedrag toegekend worden.

Openingsuren en contact

Dienst Wonen

adres
Dr. H. Folletlaan 28
1780 Wemmel
tel.
02/462.05.55
e-mail
huisvesting@wemmel.be