Audrey MONSIEUR

functies

  • Algemeen directeur

    De algemeen directeur is de hoogste ambtenaar bij het gemeentebestuur. 

    Hij/zij bereidt de dossiers voor die bestemd zijn voor de gemeenteraad en het College van burgemeester en schepenen en dit in samenwerking en overleg met het managementteam en de gemeentelijke diensten. Tijdens de gemeenteraads- en collegevergaderingen staat hij/zij in voor de opmaak van de notulen. 

    Daarnaast is de algemeen directeur belast met de organisatie, coördinatie en leiding van alle gemeentelijke diensten.

Contactpersoon

adres
Dr. H. Folletlaan 28
tel.
02/462.05.44
GSM
0474/22.04.48
e-mail
audrey.monsieur@wemmel.be
vcard
Digitaal visitekaartje