COVID-19 toeslag via groeipakket

Gezinnen die het tijdens de coronacrisis moeilijk hebben door inkomensverlies, kunnen eenmalig een extra toelage van 120 euro krijgen via het Groeipakket. Je kan deze COVID-19-toeslag aanvragen tot en met 31 oktober.

Voor wie?

Voor gezinnen:

  • met kinderen die een Groeipakket ontvangen;
  • en die door de coronacrisis in maart, april, mei of juni een inkomensverlies van minstens 10% hebben in vergelijking met de maand januari of februari 2020;
  • en waarbij het gezinsinkomen onder de inkomensgrens van 2 213,30 euro ligt (bruto belastbaar inkomen);

Hoeveel bedraagt de toeslag?

Je ontvangt eenmalig een extra bedrag van 120 euro voor elk kind dat recht heeft op een Groeipakket.

Hoe kun je de toeslag aanvragen?

Je vraagt de toeslag aan bij de uitbetaler van je Groeipakket. Dat kan nog tot en met 31 oktober 2020.

Je uitbetaler zal je vragen om bij je aanvraag ook bewijsstukken toe te voegen om je inkomensverlies aan te tonen (vb. loonfiches, attesten van de uitbetalingsinstelling voor uitkeringen, verklaring van de boekhouder voor zelfstandigen).

Ken je jouw uitbetaler niet? Je vindt de contactgegevens onder Mijn Groeipakket.

Gepubliceerd op di 22 september 2020