Dit nieuwsbericht is niet actueel!

Bekendmaking openbaar onderzoek: toekenning straatnaam 'Adrienne Marivoetweg'

Het college van burgemeester en schepenen maakt hierbij bekend dat, overeenkomstig de bepalingen van het decreet van 28/01/1977 tot bescherming van de namen van de openbare wegen en pleinen, zoals gewijzigd bij decreet van 29/11/2002, een openbaar onderzoek wordt geopend.

Het openbaar onderzoek handelt over het toekennen van volgende nieuwe straatnaam:

Adrienne Marivoetweg

Deze straatnaam werd voorlopig aanvaard door de gemeenteraad op 25/06/2020 voor de nieuwe openbare weg die wordt aangelegd in de verkaveling tussen Obberg en Vijverslaan - A/3.2018

Het openbaar onderzoek loopt gedurende een termijn van 30 dagen, van 15/07/2020 tot en met 13/08/2020.

Het dossier ligt ter inzage op het gemeentehuis, dienst Omgeving - Dr. H. Folletlaan 28 - 1780 Wemmel (na afspraak: 02/462.05.50).

Eventuele opmerkingen en bezwaren kunnen schriftelijk worden ingediend bij het College van Burgemeester en Schepenen - Dr. H. Folletlaan 28 tot uiterlijk 13/08/2020

Gepubliceerd op wo 15 juli 2020