Fase 3: werken Fr. Robbrechtsstraat

Waar en wanneer?

Op woensdag 29 april 2020 start de derde fase van de werken in de Fr. Robbrechtsstraat. Deze fase duurt ongeveer 6 weken. Het weer en technische problemen op de werf kunnen voor vertraging zorgen.

Geplande werken:

 1. Weghalen van het rondpunt Neerhoflaan, Fr. Robbrechtsstraat, Torentjeslaan
 2. Opbreken van het huidig voet- en fietspad
 3. Aanleggen van betonnen greppel, kantstrook en schrikstrook tussen de toekomstige rijbaan en het nieuwe fietspad
 4. Aanleggen van een fiets- en voetpad
 5. Opbreken van asfalt en herprofilering van de straat
 6. Leggen van asfalt op de rijbaan en fietspad

Waarmee moet u rekening houden?

Als u op de Fr. Robbrechtsstraat tussen Markt en Parklaan woont:

 • U ondervindt veel hinder tijdens deze fase aangezien u op de werfzone woont. Daarom vragen we u om de zone zoveel mogelijk te vermijden met uw wagen en uw wagen te parkeren in de aanpalende zijstraten.
 • Te voet zal uw huis wel bereikbaar zijn.
 • De vuilniswagen komt tijdens de werken niet tot aan uw huis. Plaats uw afval buiten de werfzone.

Als u in de Parklaan woont:

 • U ondervindt veel hinder tijdens deze fase. De Parklaan is de enige beschikbare verbindingsweg tussen het centrum van Wemmel en Bouchout.
 • De snelheid in de wijk beperken we tot 30km/u. Dit geldt ook op alle omleidingswegen in het centrum.
 • Er is een parkeerverbod voorzien in de straat.

Als u in de Populierendreef en Berkenlaan woont:

 • Uw straat wordt doodlopend om sluipverkeer te vermijden. U moet via Dries in- en uitrijden.

Als u in de Torentjeslaan woont:

 • Het kruispunt met de Fr. Robbrechtsstraat is afgesloten. U moet via de Parklaan rijden.

De bussen van De Lijn volgen een omleiding:

 • Lijnbussen vanuit de Limburg Stirumlaan
 • Steenweg op Brussel rijden via de J. vanden Broeckstraat en Parklaan naar de Fr. Robbrechtsstraat.
 • Er is een nieuwe halte voorzien aan het Gemeentelijk Administratief Centrum in J. Vanden Broeckstraat 25.
 • De haltes Markt en Verhasseltstraat worden niet meer bediend.

Omleiding

 • Wemmel - Meise

Het verkeer leiden we om via de Schoolstraat - Stwg Op Merchtem - J. Vandenbroeckstraat en Parklaan naar Meise.

 • Meise - Relegem

Het verkeer leiden we om via de Parklaan - Dries - A. Verhasseltstraat en Markt om terug aan te sluiten op de Fr. Robbrechtsstraat.

Bouchout en de werfzone tijdens fase 1 en 2

 • De Fr. Robbrechtsstraat is opnieuw open en de onderlaag is geasfalteerd.
 • De voetpaden zijn aangelegd.
 • Het fietspad is nog niet afgewerkt door de coronamaatregelen. De werknemers kunnen onvoldoende afstand houden (social distancing) tussen elkaar om de werken uit te voeren. De asfaltering gebeurt op het einde van de werken in één keer. Hetzelfde geldt voor de asfaltering van de toplaag.
 • Alle toegangen en opritten voorzien we met steenslag zodat alle eigendommen toegankelijk zijn.
 • De huidige omleiding via Bouchout verdwijnt.
 • Bewoners van Bouchout moeten via Bosch of J. Van Gysellaan omrijden omdat het kruispunt Fr. Robbrechtsstraat en Neerhoflaan afgesloten is.
 • Zone 30 in Bouchout blijft behouden en evalueren we in september 2020.

Dank bij voorbaat voor jullie begrip en medewerking.

Gepubliceerd op ma 04 mei 2020
 • Omleiding

Openingsuren en contact

Dienst patrimonium & mobiliteit

adres
J. Vanden Broeckstraat 25
1780 Wemmel
tel.
02/462.05.80
fax
02/462.05.89
e-mail
patmob@wemmel.be