Info over het coronavirus

In de regio Wuhan in China is er een uitbraak van een nieuw coronavirus. In België is er één geval van het nieuwe coronavirus vastgesteld, bij een gerepatrieerde landgenoot uit Wuhan. De Belgische gezondheidsautoriteiten zijn waakzaam voor andere gevallen in ons land.

Daarom heeft de federale overheidsdienst Volksgezondheid, in nauwe samenwerking met de Gemeenschappen en Gewesten, het initiatief genomen om alle belangrijke informatie samen te brengen.

Op de website www.info-coronavirus.be is alle informatie makkelijk te vinden en worden de “veel gestelde vragen” doorlopend bijgewerkt onder toezicht van een groep experten en virologen. Ook het laatste nieuws over de evolutie in ons land, is hier op een toegankelijke manier te raadplegen. Op de website kan je ook per mail jouw vragen kwijt of je kan bellen naar het gratis info-nummer 0800/14 689.

Ook op twitter (@be_gezondheid) en facebook informeer de FOD Volksgezondheid doorlopend over alle nieuwe ontwikkelingen en het hygiëne-advies waarmee je jezelf kan beschermen tegen dit virus, en dus ook tegen de wintergriep.

Met een aantal eenvoudige maatregelen kunt u de verspreiding van griepvirussen, coronavirussen of andere virussen voorkomen:

  • Was uw handen regelmatig
  • Bedek uw mond en neus bij het hoesten en niezen
  • Vermijd nauw contact met personen met symptomen van luchtwegaandoeningen (bijv. hoesten en niezen)
Gepubliceerd op vr 14 februari 2020