Tijdelijke politieverordening: afsluiten Kruidtuinlaan

Op het college van burgemeester en schepenen van 16/01/2020 werd de volgende tijdelijke politieverordening goedgekeurd:

  • van maandag 27 januari 2020 tot einde werken van de Fr. Robbrechtsstraat zal de Kruidtuinlaan afgesloten worden.

Deze tijdelijke verordening ligt ter inzage op de dienst Patrimonium en Mobiliteit, (Administratief centrum, J. Vanden Broeckstraat 25, Wemmel) tijdens de openingsuren van de dienst.

Gepubliceerd op ma 20 januari 2020