Dit nieuwsbericht is niet actueel!

Tijdelijke politieverordening: parkeerverboden fietspadproject Zijp - Fr. Robbrechtsstraat

Op het college van burgemeester en schepenen van 19/12/2019 werd de volgende tijdelijke politieverordening goedgekeurd. Er geldt een parkeerverbod van maandag 06/01/2020 tot en met eind mei 2020:

  • de werf: de straat zal afgesloten zijn voor alle doorgaand verkeer
  • in de Neerhoflaan tot aan de Ruiterweg
  • tussen Markt en Neerhoflaan
  • parkeerverbod in de bochten op de route van De Lijn

Deze tijdelijke verordening ligt ter inzage op de dienst Patrimonium en Mobiliteit, (Administratief centrum, J. Vanden Broeckstraat 25, Wemmel) tijdens de openingsuren van de dienst.

Gepubliceerd op vr 20 december 2019