Werken Robbrechtstraat starten half november

De werken voor de aanleg van een fietspad in een deel van de Rassel en de Robbrechtstraat starten op 18 november 2019. Het project omvat in feite de volledige heraanleg tussen de Zijp (sportcomplex) en de Windberg en zou 200 werkdagen duren.

Er komt aan beide zijden van de straat een comfortabel fietspad van 1,75 m breed. Tussen het nieuwe fietspad en de rijbaan komt een betonnen schrikstrook van 50 cm, als veiligheidsbuffer tussen fietsers en auto's. Omdat het fietspad behoort tot een ‘bovengemeentelijk fietsroutenetwerk’ wordt de aanleg grotendeels gesubsidieerd door de provincie Vlaams-Brabant.

Tijdens de heraanleg wordt meteen ook overal een voetpad aangelegd. Tussen Windberg en Neerhoflaan in grijze betonklinkers, in de Zijp (kant Beverbos) als grasstrook. De overige voetpaden worden uitgevoerd in waterdoorlatende klinkers.

Verkeersremmers

De straat zal na de werken iets smaller zijn: de huidige rijbaan is 7 meter breed, na de heraanleg wordt dat 6,10 meter. Om de overdreven snelheid aan te pakken zijn op sommige plaatsen enkele verkeersremmers voorzien. De smallere rijbaan in combinatie met geparkeerde voertuigen op de weg zullen het doorgaand verkeer afremmen.

Nutsleidingen

De oudere nutsleidingen in de straat worden vernieuwd. Indien jouw huisaansluitingen (water/ elektriciteit en/of gas) verouderd zijn, zal de nutsmaatschappij je persoonlijk contacteren voor een afspraak om ook deze aansluitingen te vernieuwen.

Hinder

De gemeente zal samen met de aannemer en studiebureau haar uiterste best doen om de hinder zoveel mogelijk te beperken. Er wordt daarom gewerkt in verschillende fasen. Tijdens de werken zullen omwonenden ook via infobrieven op de hoogte worden gehouden van de stand van zaken en de planning van de werken.

Belangrijk bericht voor handelaars

Als jouw onderneming hinder ondervindt van de werken omdat die de toegang tot je zaak ernstig bemoeilijken, kan je onder bepaalde voorwaarden een hinderpremie krijgen van de Vlaamse overheid. Dat is een forfaitair bedrag om je te helpen de nodige maatregelen te treffen, en als aanmoediging om te blijven ondernemen.

Meer info over de voorwaarden en de aanvraag van zo’n premie: www.vlaanderen.be/hinderpremie 

Meer details over de werken, de omleidingen en de plannen kan je bekijken in de brochure die je hieronder kan downloaden.

Gepubliceerd op di 15 oktober 2019
  • Werken

Openingsuren en contact

Dienst patrimonium & mobiliteit

adres
J. Vanden Broeckstraat 25
1780 Wemmel
tel.
02/462.05.80
fax
02/462.05.89
e-mail
patmob@wemmel.be