Verkaveling A/2.2019 - Omgevingsproject OMV_2019027265 - Verkaveling 2 bouwkavels met aanleg wegenis (fase 4) - Zaak van de wegen

Artikel 1

De gemeenteraad neemt uitdrukkelijk kennis van het feit dat er tijdens het openbaar onderzoek geen bezwaren werden ingediend.

Artikel 2

De gemeenteraad keurt de zaak van de wegen van de verkaveling goed, dit met inbegrip van het tracé en de uitrusting van de wegenis(plan 2/6 - 08/11/2018)

Artikel 3

Aan de aanvragers wordt ten laste gelegd: De afstand van de grond vallend in de rooilijn van de nieuwe wegenis (lot 15) en de uitrusting hiervan volgens: "de overeenkomst met betrekking tot de vaststelling van de openingsvoorwaarden van een nieuwe straat uitgevend op de straat Obberg te Wemmel", door de verkavelaar toegevoegd aan huidig verkavelingsdossier. Alle kosten voor het verlijden van de akte zijn eveneens ten laste van de verkavelaar.

Artikel 4

Machtiging te geven aan de burgemeester en algemeen directeur om namens het gemeentebestuur van Wemmel de akte van gratis grondafstand te ondertekenen.

Gepubliceerd op ma 15 juli 2019

Openingsuren en contact

Dienst ruimtelijke ordening

adres
Dr. H. Folletlaan 28
1780 Wemmel
tel.
02/462.05.50
fax
02/462.05.59
e-mail
ruimtelijke.ordening@wemmel.be