Dit nieuwsbericht is niet actueel!

Openbaar onderzoek - aanvraag omgevingsvergunning Steenweg op Brussel

Omgevingsloketnummer: OMV_2019061688

de heer Jean-Claude Droesbeke en de heer Luc Van den Broeck hebben een aanvraag ingediend voor het verbouwen van een handelswoning tot meergezinswoning met 2 appartementen. De aanvraag heeft als adres Steenweg op Brussel 40 kadastraal gekend als Wemmel, (afd. 2) sectie B 126 K3.

De overheid, bevoegd om een beslissing te nemen over de aanvraag, is het college van burgemeester en schepenen.

De aanvraag ligt van 18/07/2019 tot en met 16/08/2019 ter inzage bij de gemeentelijke dienst omgeving, op volgend adres: Ruimtelijke Ordening, Dr. H. Folletlaan 28.

Gedurende die periode kan u standpunten, opmerkingen of bezwaren over de aanvraag indienen  bij het college van burgemeester en schepenen. Dit kan per brief of digitaal via het omgevingsloket: www.omgevingsloket.be.

Gepubliceerd op wo 10 juli 2019