Beslissing omgevingsvergunning Steenweg op Merchtem

Omgevingsloketnr: OMV_2019041370

Richard Vu heeft een aanvraag ingediend op 28/03/2019 voor het verbouwen van een eengezinswoning. De aanvraag heeft als adres Steenweg op Merchtem 125, kadastraal gekend als afdeling 1 sectie A nr. 487P6.

Het college van burgemeester en schepenen heeft op 20/06/2019 de omgevingsvergunning verleend. De beslissing ligt ter inzage bij de gemeentelijke diensten:

  • Milieu, J. Vanden Broeckstraat 25
  • Ruimtelijke ordening, Dr. H. Folletlaan 28

U kunt, als betrokken publiek, een beroep instellen tegen deze beslissing als u gevolgen ondervindt of vermoedt gevolgen te zullen ondervinden van deze beslissing. Meer info hierover leest u in de bijlage onderaan deze pagina. 

Gepubliceerd op di 09 juli 2019