Beslissing omgevingsvergunning G. Van Campenhoutstraat

Omgevingsloketnr: OMV_2019060821

Katrien De Vos heeft een aanvraag ingediend op 07/05/2019 voor het wijzigen van het reliëf. De aanvraag heeft als adres G. Van Campenhoutstraat 60, kadastraal gekend als afdeling 1 sectie A nr. 496C.

Het college van burgemeester en schepenen heeft op 27/06/2019 de omgevingsvergunning verleend. De beslissing ligt ter inzage bij de gemeentelijke diensten:

  • Milieu, J. Vanden Broeckstraat 25
  • Ruimtelijke ordening, Dr. H. Folletlaan 28

U kunt, als betrokken publiek, een beroep instellen tegen deze beslissing als u gevolgen ondervindt of vermoedt gevolgen te zullen ondervinden van deze beslissing. Meer info hierover leest u in de bijlage onderaan deze pagina. 

Gepubliceerd op di 09 juli 2019