Dit nieuwsbericht is niet actueel!

Beslissing omgevingsvergunning Nerviërslaan

Omgevingsloketnr: OMV_2019045870

Dimitri André Ferier heeft een aanvraag ingediend op 04/04/2019 voor het bijbouwen van garages. De aanvraag heeft als adres Nerviërslaan 57, kadastraal gekend als afdeling 2 sectie B nr. 373H.

Het college van burgemeester en schepenen heeft op 27/06/2019 de omgevingsvergunning verleend. De beslissing ligt ter inzage bij de gemeentelijke diensten:

  • Milieu, J. Vanden Broeckstraat 25
  • Ruimtelijke ordening, Dr. H. Folletlaan 28

U kunt, als betrokken publiek, een beroep instellen tegen deze beslissing als u gevolgen ondervindt of vermoedt gevolgen te zullen ondervinden van deze beslissing. Meer info hierover leest u in de bijlage onderaan deze pagina. 

Gepubliceerd op di 09 juli 2019