Vergunning verkeersignalisatie: concert Rammstein

Tijdens het college van 04/07/2019 werd de volgende vergunning goedgekeurd:

  • plaatsen van verkeerssignalisatie voor de parking van de crew op de Limburg Stirumlaan t.h.v. afrittencomplex 8.

Deze beslissing ligt ter inzage op de dienst Interne Zaken, (Gemeentehuis, Dr. H. Folletlaan 28, Wemmel) tijdens de openingsuren van de dienst.

Gepubliceerd op ma 08 juli 2019