Dit nieuwsbericht is niet actueel!

Openbaar onderzoek - aanvraag omgevingsvergunning H. De Keersmaekerlaan

Omgevingsloketnummer: OMV_2019065444

Mevrouw Aline Rodenbach heeft een aanvraag ingediend voor het verbouwen van een eengezinswoning. De aanvraag heeft als adres H. De Keersmaekerlaan 35 kadastraal gekend als Wemmel, (afd. 1) sectie A 471 T.

De overheid, bevoegd om een beslissing te nemen over de aanvraag, is het college van burgemeester en schepenen.

De aanvraag ligt van 27/06/2019 tot en met 26/07/2019 ter inzage bij de gemeentelijke dienst omgeving, op volgend adres: Ruimtelijke Ordening, Dr. H. Folletlaan 28.

Gedurende die periode kan u standpunten, opmerkingen of bezwaren over de aanvraag indienen  bij het college van burgemeester en schepenen. Dit kan per brief of digitaal via het omgevingsloket: www.omgevingsloket.be.

Gepubliceerd op do 20 juni 2019