Beslissing omgevingsvergunning L. Guyotstraat en Nerviërslaan

Omgevingsloketnr: OMV_2018119619

IMMOBILIS BVBA heeft een aanvraag ingediend op 05/12/2018 voor het bouwen van 4 appartementsgebouwen. De aanvraag heeft als adres L. Guyotstraat en Nerviërslaan , kadastraal gekend als afdeling 2 sectie B nrs. 366B2, 366Z, 366D2, 366C2, 367G, 367D, 367R, 367C, 367L en 367M.

Het college van burgemeester en schepenen heeft op 23/05/2019 de omgevingsvergunning verleend. De beslissing ligt ter inzage bij de gemeentelijke diensten:

  • Milieu, J. Vanden Broeckstraat 25
  • Ruimtelijke ordening, Dr. H. Folletlaan 28

U kunt, als betrokken publiek, een beroep instellen tegen deze beslissing als u gevolgen ondervindt of vermoedt gevolgen te zullen ondervinden van deze beslissing. Meer info hierover leest u in de bijlage onderaan deze pagina. 

Gepubliceerd op do 20 juni 2019