Dit nieuwsbericht is niet actueel!

Beslissing omgevingsvergunning G. Van Campenhoutstraat

Omgevingsloketnr: OMV_2019042028

Mevrouw Martine Patureau heeft een aanvraag ingediend op 28/03/2019 voor het aanbouwen van een veranda. De aanvraag heeft als adres G. Van Campenhoutstraat 62, kadastraal gekend als afdeling 1 sectie A nr. 496B.

Het college van burgemeester en schepenen heeft op 23/05/2019 de omgevingsvergunning verleend. De beslissing ligt ter inzage bij de gemeentelijke diensten:

  • Milieu, J. Vanden Broeckstraat 25
  • Ruimtelijke ordening, Dr. H. Folletlaan 28

U kunt, als betrokken publiek, een beroep instellen tegen deze beslissing als u gevolgen ondervindt of vermoedt gevolgen te zullen ondervinden van deze beslissing. Meer info hierover leest u in de bijlage onderaan deze pagina. 

Gepubliceerd op do 20 juni 2019