Dit nieuwsbericht is niet actueel!

Beslissing omgevingsvergunning J. Bogemansstraat

Omgevingsloketnr: OMV_2019033567

Abdoubreza en Sonja KHALILI - MUNSTERMAN heeft een aanvraag ingediend op 22/03/2019 voor het regulariseren van een eengezinswoning. De aanvraag heeft als adres J. Bogemansstraat 162, kadastraal gekend als afdeling 2 sectie B nr. 322B5.

Het college van burgemeester en schepenen heeft op 16/05/2019 de omgevingsvergunning verleend. De beslissing ligt ter inzage bij de gemeentelijke diensten:

  • Milieu, J. Vanden Broeckstraat 25
  • Ruimtelijke ordening, Dr. H. Folletlaan 28

U kunt, als betrokken publiek, een beroep instellen tegen deze beslissing als u gevolgen ondervindt of vermoedt gevolgen te zullen ondervinden van deze beslissing. Meer info hierover leest u in de bijlage onderaan deze pagina. 

Gepubliceerd op di 11 juni 2019