Dit nieuwsbericht is niet actueel!

Beslissing omgevingsvergunning Is. Meyskensstraat

Omgevingsloketnr: OMV_2019008803

De heer Skender Ugzamaili heeft een aanvraag ingediend op 12/02/2019 voor het bouwen van een meergezinswoning. De aanvraag heeft als adres Is. Meyskensstraat 183, kadastraal gekend als afdeling 2 sectie B nr. 414S6.

Het college van burgemeester en schepenen heeft op 09/05/2019 de omgevingsvergunning verleend. De beslissing ligt ter inzage bij de gemeentelijke diensten:

  • Milieu, J. Vanden Broeckstraat 25
  • Ruimtelijke ordening, Dr. H. Folletlaan 28

U kunt, als betrokken publiek, een beroep instellen tegen deze beslissing als u gevolgen ondervindt of vermoedt gevolgen te zullen ondervinden van deze beslissing. Meer info hierover leest u in de bijlage onderaan deze pagina. 

Gepubliceerd op vr 17 mei 2019