Dit nieuwsbericht is niet actueel!

Beslissing omgevingsvergunning J. Bruyndonckxstraat

Omgevingsloketnr: OMV_2019015881

Mevrouw Dobromira Nedyalkova en de heer Nedyalko Nedyalkov hebben een aanvraag ingediend op 09/02/2019 voor het verbouwen en uitbreiden van een eengezinswoning. De aanvraag heeft als adres J. Bruyndonckxstraat 50, kadastraal gekend als afdeling 1 sectie A nr. 604H5.

Het college van burgemeester en schepenen heeft op 02/05/2019 de omgevingsvergunning verleend. De beslissing ligt ter inzage bij de gemeentelijke diensten:

  • Milieu, J. Vanden Broeckstraat 25
  • Ruimtelijke ordening, Dr. H. Folletlaan 28

U kunt, als betrokken publiek, een beroep instellen tegen deze beslissing als u gevolgen ondervindt of vermoedt gevolgen te zullen ondervinden van deze beslissing. Meer info hierover leest u in de bijlage onderaan deze pagina. 

Gepubliceerd op vr 17 mei 2019