Dit nieuwsbericht is niet actueel!

Openbaar onderzoek - aanvraag omgevingsvergunning de Limburg Stirumlaan

Omgevingsloketnummer: OMV_2019055528

Paul Arsene en Peter Windey namens de heer Vasile Dobos hebben een aanvraag ingediend voor het regulariseren van een appartement. De aanvraag heeft als adres de Limburg Stirumlaan 183 kadastraal gekend als Wemmel, (afd. 2) sectie B 384 P2.

De overheid, bevoegd om een beslissing te nemen over de aanvraag, is het college van burgemeester en schepenen.

De aanvraag ligt van 20/05/2019 tot en met 18/06/2019 ter inzage bij de gemeentelijke dienst omgeving, op volgend adres: Ruimtelijke Ordening, Dr. H. Folletlaan 28 en Milieu, J. Vanden Broeckstraat 25.

Gedurende die periode kan u standpunten, opmerkingen of bezwaren over de aanvraag indienen  bij het college van burgemeester en schepenen. Dit kan per brief of digitaal via het omgevingsloket: www.omgevingsloket.be.

Gepubliceerd op do 16 mei 2019