Dit nieuwsbericht is niet actueel!

Beslissing omgevingsvergunning Bosch

Omgevingsloketnr: OMV_2018152386

De heer Hugo Jan Taelemans heeft een aanvraag ingediend op 13 december 2018 voor het creëren van 2 loten. De aanvraag heeft als adres Bosch 136, kadastraal gekend als afdeling 1 sectie A nr. 306K.

Het college van burgemeester en schepenen heeft op 16/04/2019 de omgevingsvergunning verleend. De beslissing ligt ter inzage bij de gemeentelijke diensten:

  • Milieu, J. Vanden Broeckstraat 25
  • Ruimtelijke ordening, Dr. H. Folletlaan 28

U kunt, als betrokken publiek, een beroep instellen tegen deze beslissing als u gevolgen ondervindt of vermoedt gevolgen te zullen ondervinden van deze beslissing. Meer info hierover leest u in de bijlage onderaan deze pagina. 

Gepubliceerd op wo 08 mei 2019