Dit nieuwsbericht is niet actueel!

Openbaar onderzoek - aanvraag omgevingsvergunning Fr. Robbrechtsstraat

Omgevingsloketnummer: OMV_2019050369

De heer Emmanuel FINET en mevrouw Sandrine SCHOOFS hebben een aanvraag ingediend voor het bouwen van een eengezinswoning. De aanvraag heeft als adres Fr. Robbrechtsstraat 260A kadastraal gekend als , (afd. 1) sectie A 61 Z.

De overheid, bevoegd om een beslissing te nemen over de aanvraag, is het college van burgemeester en schepenen.

De aanvraag ligt van 09/05/2019 tot en met 07/06/2019 ter inzage bij de gemeentelijke dienst omgeving, op volgend adres: Ruimtelijke Ordening, Dr. H. Folletlaan 28 en Milieu, J. Vanden Broeckstraat 25.

Gedurende die periode kan u standpunten, opmerkingen of bezwaren over de aanvraag indienen  bij het college van burgemeester en schepenen. Dit kan per brief of digitaal via het omgevingsloket: www.omgevingsloket.be.

Gepubliceerd op ma 06 mei 2019