Dit nieuwsbericht is niet actueel!

De overschakeling naar ‘rijk’ aardgas

Nederland gaat de uitvoer van aardgas naar België verminderen en in 2030 stopzetten. Om de bevoorrading bij ons op lange termijn te verzekeren, vraagt dat bij sommige klanten een aanpassing van hun aardgasaansluiting en mogelijk ook de aanpassing of vervanging van (oudere) aardgastoestellen. Dat komt omdat niet elk gas dezelfde samenstelling heeft. De energiewaarde van het Nederlandse aardgas ligt wat lager. Daarom spreken we van ‘arm’ of ‘laagcalorisch’ gas. Dat is tegenstelling tot het meer gangbare ‘rijk’ of ‘hoogcalorisch’ aardgas.

Waar en wanneer wordt er overgeschakeld?

De omschakeling gebeurt gefaseerd (in de zomermaanden) tussen 2018 en eind 2029. Voor Wemmel zal dit gebeuren in 2020.
Als jij omschakelt, word je tijdig op de hoogte gebracht door Fluvius of je aardgasleverancier. 

Meer info:

https://www.fluvius.be/nl/thema/aansluitingen 

Gepubliceerd op ma 06 mei 2019