Dit nieuwsbericht is niet actueel!

Openbaar onderzoek - aanvraag omgevingsvergunning Diepestraat

Omgevingsloketnummer: OMV_2019042703

Mevrouw Aida EL HAMMUTI en de heer Taoufik ARIHI heeft een aanvraag ingediend voor het bouwen van een eengezinswoning. De aanvraag heeft als adres Diepestraat 108 kadastraal gekend als Wemmel, (afd. 2) sectie B 73 E3.

De overheid, bevoegd om een beslissing te nemen over de aanvraag, is het college van burgemeester en schepenen.

De aanvraag ligt van 03/05/2019 tot en met 01/06/2019 ter inzage bij de gemeentelijke dienst omgeving, op volgend adres: Ruimtelijke Ordening, Dr. H. Folletlaan 28.

Gedurende die periode kan u standpunten, opmerkingen of bezwaren over de aanvraag indienen  bij het college van burgemeester en schepenen. Dit kan per brief of digitaal via het omgevingsloket: www.omgevingsloket.be.

Gepubliceerd op ma 29 april 2019