Dit nieuwsbericht is niet actueel!

Beslissing omgevingsvergunning E. Lambrechtslaan

Omgevingsloketnr: OMV_2019034222

Patricia Myriam Authom heeft een aanvraag ingediend op 14/03/2019 voor het aanleggen van een autostaanplaats. De aanvraag heeft als adres E. Lambrechtslaan 30, kadastraal gekend als afdeling 2 sectie B nr. 304C7.

Het college van burgemeester en schepenen heeft op 11/04/2019 de omgevingsvergunning verleend. De beslissing ligt ter inzage bij de gemeentelijke diensten:

  • Milieu, J. Vanden Broeckstraat 25
  • Ruimtelijke ordening, Dr. H. Folletlaan 28

U kunt, als betrokken publiek, een beroep instellen tegen deze beslissing als u gevolgen ondervindt of vermoedt gevolgen te zullen ondervinden van deze beslissing. Meer info hierover leest u in de bijlage onderaan deze pagina. 

Gepubliceerd op wo 24 april 2019