Dit nieuwsbericht is niet actueel!

Beslissing omgevingsvergunning Rasselhoek

Omgevingsloketnr: OMV_2019010913

Serge Louis Vanden Bossche heeft een aanvraag ingediend op 28/01/2019 voor het isoleren en bekleden van de gevels. De aanvraag heeft als adres Rasselhoek 7, kadastraal gekend als afdeling 1 sectie A nr. 700S.

Het college van burgemeester en schepenen heeft op 21/03/2019 de omgevingsvergunning verleend. De beslissing ligt ter inzage bij de gemeentelijke diensten:

  • Milieu, J. Vanden Broeckstraat 25
  • Ruimtelijke ordening, Dr. H. Folletlaan 28

U kunt, als betrokken publiek, een beroep instellen tegen deze beslissing als u gevolgen ondervindt of vermoedt gevolgen te zullen ondervinden van deze beslissing. Meer info hierover leest u in de bijlage onderaan deze pagina. 

Gepubliceerd op do 18 april 2019