Beslissing omgevingsvergunning Obberg

Omgevingsloketnr: OMV_2019000532

Mevrouw Vanessa Chantal Bonduelle heeft een aanvraag ingediend op 10/01/2019 voor het verbouwen van een woning. De aanvraag heeft als adres Obberg 132, kadastraal gekend als afdeling 2 sectie B nr. 497A13.

Het college van burgemeester en schepenen heeft op 21/03/2019 de omgevingsvergunning verleend. De beslissing ligt ter inzage bij de gemeentelijke diensten:

  • Milieu, J. Vanden Broeckstraat 25
  • Ruimtelijke ordening, Dr. H. Folletlaan 28

U kunt, als betrokken publiek, een beroep instellen tegen deze beslissing als u gevolgen ondervindt of vermoedt gevolgen te zullen ondervinden van deze beslissing. Meer info hierover leest u in de bijlage onderaan deze pagina. 

Gepubliceerd op vr 12 april 2019