Beslissing omgevingsvergunning Zalighedenlaan

Omgevingsloketnr: OMV_2019022999

Nicole Marie Denys heeft een aanvraag ingediend op 20/02/2019 voor het inrichten van een zorgwoning. De aanvraag heeft als adres Zalighedenlaan 36, kadastraal gekend als afdeling 2 sectie B nr. 75C4.

Het college van burgemeester en schepenen heeft op 04/04/2019 de omgevingsvergunning verleend. De beslissing ligt ter inzage bij de gemeentelijke diensten:

  • Milieu, J. Vanden Broeckstraat 25
  • Ruimtelijke ordening, Dr. H. Folletlaan 28

U kunt, als betrokken publiek, een beroep instellen tegen deze beslissing als u gevolgen ondervindt of vermoedt gevolgen te zullen ondervinden van deze beslissing. Meer info hierover leest u in de bijlage onderaan deze pagina. 

Gepubliceerd op vr 12 april 2019