Beslissing omgevingsvergunning J. B. Van Gijsellaan

Omgevingsloketnr: OMV_2019020861

Pieter Claes heeft een aanvraag ingediend op 15/02/2019 voor het aanleggen van een zwembad en een poolhouse. De aanvraag heeft als adres J.Van Gijsellaan 53, kadastraal gekend als afdeling 1 sectie A nr. 11V.

Het college van burgemeester en schepenen heeft op 04/04/2019 de omgevingsvergunning verleend. De beslissing ligt ter inzage bij de gemeentelijke diensten:

  • Milieu, J. Vanden Broeckstraat 25
  • Ruimtelijke ordening, Dr. H. Folletlaan 28

U kunt, als betrokken publiek, een beroep instellen tegen deze beslissing als u gevolgen ondervindt of vermoedt gevolgen te zullen ondervinden van deze beslissing. Meer info hierover leest u in de bijlage onderaan deze pagina. 

Gepubliceerd op vr 12 april 2019