Beslissing omgevingsvergunning Koningin Astridlaan

Omgevingsloketnr: OMV_2019011715

De heer Marc Derese heeft een aanvraag ingediend op 29/01/2019 voor het plaatsen van een dakkapel. De aanvraag heeft als adres Koningin Astridlaan 28, kadastraal gekend als afdeling 2 sectie B nr. 405B7.

Het college van burgemeester en schepenen heeft op 04/04/2019 de omgevingsvergunning verleend. De beslissing ligt ter inzage bij de gemeentelijke diensten:

  • Milieu, J. Vanden Broeckstraat 25
  • Ruimtelijke ordening, Dr. H. Folletlaan 28

U kunt, als betrokken publiek, een beroep instellen tegen deze beslissing als u gevolgen ondervindt of vermoedt gevolgen te zullen ondervinden van deze beslissing. Meer info hierover leest u in de bijlage onderaan deze pagina. 

Gepubliceerd op do 11 april 2019