Beslissing omgevingsvergunning E. Lambrechtslaan (2)

Omgevingsloketnr: OMV_2019030515

Christian Andries heeft een aanvraag ingediend op 07/03/2019 voor het aanleggen van een autostaanplaats. De aanvraag heeft als adres E. Lambrechtslaan 15, kadastraal gekend als afdeling 2 sectie B nr. 304Y6.

Het college van burgemeester en schepenen heeft op 28/03/2019 de omgevingsvergunning verleend. De beslissing ligt ter inzage bij de gemeentelijke diensten:

  • Milieu, J. Vanden Broeckstraat 25
  • Ruimtelijke ordening, Dr. H. Folletlaan 28

U kunt, als betrokken publiek, een beroep instellen tegen deze beslissing als u gevolgen ondervindt of vermoedt gevolgen te zullen ondervinden van deze beslissing. Meer info hierover leest u in de bijlage onderaan deze pagina. 

Gepubliceerd op wo 10 april 2019