Openbaar onderzoek - aanvraag omgevingsvergunning Fr. Robbrechtsstraat en Ruiterweg

Omgevingsloketnummer: OMV_2019007643

Dominique Huysman namens Huysman Promoties NV gevestigd te Stationsstraat 83 te 9900 Eeklo heeft een aanvraag ingediend voor het verkavelen in 57 loten. De aanvraag heeft als adres Fr. Robbrechtsstraat 160 en Ruiterweg kadastraal gekend als Wemmel, (afd. 1) sectie A 192, (afd. 1) sectie A 190 T2, (afd. 1) sectie A 191 W, (afd. 1) sectie A 192/2 B, (afd. 1) sectie A 193 B, (afd. 1) sectie A 194 G, (afd. 1) sectie A 197 N, (afd. 1) sectie A 197 M, (afd. 1) sectie A 197 C, (afd. 1) sectie A 197 H, (afd. 1) sectie A 197 D en (afd. 1) sectie A 198 S.

De overheid, bevoegd om een beslissing te nemen over de aanvraag, is het college van burgemeester en schepenen.

De aanvraag ligt van 12/04/2019 tot en met 11/05/2019 ter inzage bij de gemeentelijke dienst omgeving, op volgend adres: Ruimtelijke Ordening, Dr. H. Folletlaan 28 en Milieu, J. Vanden Broeckstraat 25.

Gedurende die periode kan u standpunten, opmerkingen of bezwaren over de aanvraag indienen  bij het college van burgemeester en schepenen. Dit kan per brief of digitaal via het omgevingsloket: www.omgevingsloket.be.

Gepubliceerd op do 04 april 2019