Beslissing omgevingsvergunning Fr. Robbrechtsstraat

Omgevingsloketnr: OMV_2019004452

De heer en mevrouw David en Katja Siaens - Van den Driessche heeft een aanvraag ingediend op 16/01/2019 voor het bouwen van een woning. De aanvraag heeft als adres Fr. Robbrechtsstraat 151, kadastraal gekend als afdeling 1 sectie A nr. 132G29.

Het college van burgemeester en schepenen heeft op 28/03/2019 de omgevingsvergunning verleend. De beslissing ligt ter inzage bij de gemeentelijke diensten:

  • Milieu, J. Vanden Broeckstraat 25
  • Ruimtelijke ordening, Dr. H. Folletlaan 28

U kunt, als betrokken publiek, een beroep instellen tegen deze beslissing als u gevolgen ondervindt of vermoedt gevolgen te zullen ondervinden van deze beslissing. Meer info hierover leest u in de bijlage onderaan deze pagina. 

Gepubliceerd op do 04 april 2019