Openbaar onderzoek - aanvraag omgevingsvergunning A. De Boecklaan

Omgevingsloketnummer: OMV_2019026273

De heer Joginder Singh heeft een aanvraag ingediend voor het bouwen van een eengezinswoning. De aanvraag heeft als adres A. De Boecklaan 27 kadastraal gekend als Wemmel, (afd. 1) sectie A 787 X.

De overheid, bevoegd om een beslissing te nemen over de aanvraag, is het college van burgemeester en schepenen.

De aanvraag ligt van 04/04/2019 tot en met 03/05/2019 ter inzage bij de gemeentelijke dienst omgeving, op volgend adres: Ruimtelijke Ordening, Dr. H. Folletlaan 28 en Milieu, J. Vanden Broeckstraat 25.

Gedurende die periode kan u standpunten, opmerkingen of bezwaren over de aanvraag indienen  bij het college van burgemeester en schepenen. Dit kan per brief of digitaal via het omgevingsloket: www.omgevingsloket.be.

Gepubliceerd op vr 29 maart 2019