Openbaar onderzoek - aanvraag omgevingsvergunning

Omgevingsloketnummer: OMV_2018159494

Artur Azizyan heeft een aanvraag ingediend voor het verbouwen van een eengezinswoning. De aanvraag heeft als adres Windberg 298 kadastraal gekend als Wemmel, (afd. 1) sectie A 790 P4.

De overheid, bevoegd om een beslissing te nemen over de aanvraag, is het college van burgemeester en schepenen.

De aanvraag ligt van 04/04/2019 tot en met 03/05/2019 ter inzage bij de gemeentelijke dienst omgeving, op volgend adres: Ruimtelijke Ordening, Dr. H. Folletlaan 28 en Milieu, J. Vanden Broeckstraat 25.

Gedurende die periode kan u standpunten, opmerkingen of bezwaren over de aanvraag indienen  bij het college van burgemeester en schepenen. Dit kan per brief of digitaal via het omgevingsloket: www.omgevingsloket.be.

Gepubliceerd op vr 29 maart 2019