Dit nieuwsbericht is niet actueel!

Openbaar onderzoek - aanvraag omgevingsvergunning J. Vander Vekenstraat

Omgevingsloketnummer: OMV_2018155966

Stefan Dieleman heeft een aanvraag ingediend voor het bouwen van een stoeterij. De aanvraag heeft als adres J. Vander Vekenstraat 144 kadastraal gekend als Wemmel, (afd. 2) sectie B 215 B en (afd. 2) sectie B 215 C.

De overheid, bevoegd om een beslissing te nemen over de aanvraag, is het college van burgemeester en schepenen.

De aanvraag ligt van 05/04/2019 tot en met 04/05/2019 ter inzage bij de gemeentelijke dienst omgeving, op volgend adres: Ruimtelijke Ordening, Dr. H. Folletlaan 28 en Milieu, J. Vanden Broeckstraat 25.

Gedurende die periode kan u standpunten, opmerkingen of bezwaren over de aanvraag indienen  bij het college van burgemeester en schepenen. Dit kan per brief of digitaal via het omgevingsloket: www.omgevingsloket.be.

Gepubliceerd op vr 29 maart 2019