Geen plan-MER nodig voor aanvraag tot planologisch attest

De dienst MER (milieueffectrapportagebeheer) van het departement Gebiedsontwikkeling heeft beslist dat de opmaak van een plan-MER niet nodig is voor het planologisch attest voor "Mercedes-Benz Wemmel NV" in Wemmel. Deze beslissing en de bijhorende screeningsnota kan u raadplegen op https://www.lne.be/mer-dossierdatabank en in het gemeentehuis van Wemmel.

Meer info:
Dienst MER: www.mervlaanderen.be of 02/553.80.79
Dienst Ruimtelijke ordening: 02/462.05.50.

Gepubliceerd op ma 25 maart 2019