Dit nieuwsbericht is niet actueel!

Openbaar onderzoek - aanvraag omgevingsvergunning Bosch

Omgevingsloketnummer: OMV_2019019194

De heer Diederik Taelemans heeft een aanvraag ingediend voor het wijzigen van het aantal loten van 5 naar 6. De aanvraag heeft als adres Bosch 154 kadastraal gekend als Wemmel, (afd. 1) sectie A 295 M en (afd. 1) sectie A 295 S.

De overheid, bevoegd om een beslissing te nemen over de aanvraag, is het college van burgemeester en schepenen.

De aanvraag ligt van 25/03/2019 tot en met 23/04/2019 ter inzage bij de gemeentelijke dienst omgeving, op volgend adres: Ruimtelijke Ordening, Dr. H. Folletlaan 28 en Milieu, J. Vanden Broeckstraat 25.

Gedurende die periode kan u standpunten, opmerkingen of bezwaren over de aanvraag indienen  bij het college van burgemeester en schepenen. Dit kan per brief of digitaal via het omgevingsloket: www.omgevingsloket.be.

Gepubliceerd op wo 20 maart 2019