Beslissing omgevingsvergunning Torentjeslaan

Omgevingsloketnr: OMV_2018152844

Michel De Hovre heeft een aanvraag ingediend op 13/12/2018 voor het bouwen van een veranda. De aanvraag heeft als adres Torentjeslaan 8, kadastraal gekend als afdeling 1 sectie A nr. 132F27

Het college van burgemeester en schepenen heeft op 21/02/2019 de omgevingsvergunning verleend. De beslissing ligt ter inzage bij de gemeentelijke diensten:

  • Milieu, J. Vanden Broeckstraat 25
  • Ruimtelijke ordening, Dr. H. Folletlaan 28

U kunt, als betrokken publiek, een beroep instellen tegen deze beslissing als u gevolgen ondervindt of vermoedt gevolgen te zullen ondervinden van deze beslissing. Meer info hierover leest u in de bijlage onderaan deze pagina. 

Gepubliceerd op vr 15 maart 2019