Openbaar onderzoek - aanvraag omgevingsvergunning Steenweg op Brussel

Omgevingsloketnummer: OMV_2019010719

Andrzej Topczewski au nom de Euro Top Company BVBA heeft een aanvraag ingediend voor het verbouwen van een constructie tot meergezinswoning en verbouwen van een atelier tot opslagplaats en woning. De aanvraag heeft als adres Steenweg op Brussel 22.

De overheid, bevoegd om een beslissing te nemen over de aanvraag, is het college van burgemeester en schepenen.

De aanvraag ligt van 12/03/2019 tot en met 10/04/2019 ter inzage bij de gemeentelijke dienst omgeving, op volgend adres: Ruimtelijke Ordening, Dr. H. Folletlaan 28.

Gedurende die periode kan u standpunten, opmerkingen of bezwaren over de aanvraag indienen  bij het college van burgemeester en schepenen. Dit kan per brief of digitaal via het omgevingsloket: www.omgevingsloket.be.

Gepubliceerd op wo 13 maart 2019